SERWIS OGÓLNY
KULTURYSTYKA


POLECANY PRODUKT
LOSOWE ARTYKUŁY
POLECANE PRODUKTY
  
Budowa układu mięśniowego człowieka
Mięśnie barku

 • anconeus (m. łokciowy) - przyczepia się do nadkłykcia bocznego k. ramiennej, ligamentum collaterale radiale (w. pobocznego promieniowego), powierzchni tylnej trzonu kości łokciowej.
  Czynność
  : prostuje w stawie łokciowym, zapobiega wpuklaniu się torebki stawowej.

 • brachialis (m. ramienny) - rozpoczyna się na przegrodzie międzymięśniowej bocznej i przyśrodkowej i na przedniej powierzchni 1/2 dolnej k. ramiennej i dochodzi do guzowatości kości łokciowej.
  Czynność
  : zgina w stawie łokciowym.

 • biceps brachii (m. dwugłowy ramienia) - głowa długa (caput longum) przyczepia się do guzka nadpanewkowego łopatki i obrąbka stawowego; głowa krótka (caput breve) przyczepia się do wyrostka kruczego łopatki. Przyczep dalszy znajduje się na guzowatości kości promieniowej, a część włókien przechodzi w rozcięgno przyczepiające się do powięzi łokciowej.
  Czynność : W stawie ramiennym zgina, ponadto głowa długa odwodzi i obraca do wewnątrz, głowa krótka przywodzi; w stawie łokciowym zgina i odwraca

 • deltoideus (m. naramienny) - przyczepia się do końca barkowego obojczyka, wyrostka barkowego łopatki i dolnej powierzchni grzebienia łopatki oraz do guzowatości naramiennej.
  Czynność : część barkowa zgina i odwodzi w stawie ramiennym; część obojczykowa obraca do wewnątrz i przywodzi oraz zgina; część grzbietowa obraca na zewnątrz i prostuje.

 • supraspinatus (m. nadgrzebieniowy) - przyczepia się do dołu nadgrzebieniowego i do guzka większego kości ramiennej i do torebki stawowej.
  Czynność : odwodzi, obraca na zewnątrz, zgina w stawie ramiennym

 • triceps brachii (m. trójgłowy ramienia) - caput longum (głowa długa) przyczepia się do guzka podpanewkowego łopatki; caput laterale (głowa boczna) do powierzchni tylnej k. ramiennej powyżej sulcus nervi radialis (bruzdy n. promieniowego) i do przegrody międzymięśniowej bocznej; caput mediale (głowa przyśrodkowa) do powierzchni tylnej k. ramiennej poniżej sulcus nervi radialis , do przegrody międzymięśniowej bocznej i przyśrodkowej; przyczep końcowy znajduje się na powierzchni tylnej wyrostka łokciowego k. łokciowej.
  Czynność : najsilniejszy prostownik w stawie łokciowym.

 • teres minor (m. obły mniejszy) - przyczepia się na powierzchni grzbietowej brzegu bocznego łopatki i do guzka większego kości ramiennej.
  Czynność : obraca na zewnątrz w stawie ramiennym

 • teres major (m. obły większy) - przyczepia się na powierzchni grzbietowej dolnego kąta łopatki i do grzebienia guzka mniejszego kości ramiennej.
  Czynność : przywodzi i obraca na zewnątrz w stawie ramiennym

 • infraspinatus ( m. podgrzebieniowy) - przyczepia się do 2/3 przyśrodkowych dołu podgrzebieniowego i do guzka większego kości ramiennej.
  Czynność : obraca na zewnątrz, odwodzi i zgina staw ramienny

 • coracobrachialis (m. kruczoramienny) - przyczepia się do wyrostka kruczego łopatki oraz do 1/2 górnej powierzchni przedniej przyśrodkowej kości ramiennej.
  Czynność : zgina, przywodzi, obraca do wewnątrz i na zewnątrz w stawie ramiennym
 • Korpustył


  Autor: Krzysztof Rackowski